DAFF Diner

5 oktober 19:00

Op 5 oktober organiseert de DAFF weer een DAFF Diner. Met de DAFF Diners wil het bestuur het onderlinge gesprek bevorderen. Film-gerelateerde thema’s worden in informele, veilige en besloten sfeer besproken tijdens een aangenaam diner. Per diner trachten we een divers gezelschap van 10-12 mensen samen te brengen, zodat vertegenwoordigers uit verschillende disciplines bijeen zitten. De DAFF Diners vinden in 2017 zo’n drie keer plaats, eerder dit jaar organiseerden we een diner over filmeducatie.

Vooruitlopend op de evaluatie Academy 2017 willen we ons tijdens het komende diner buigen over het al dan niet instellen van een voorselectie binnen het aanbod speelfilms en/of documentaires. We vinden het belangrijk om de ervaringen van stemmers te horen om zo te inventariseren wat de (on) mogelijkheden hiervan zijn en of het al dan niet als wenselijk wordt ervaren.

Heb je hier ideeën over én heb je dit jaar meegestemd? Geef je dan voor 29 september op om mee te dineren via office@daff.org. Wij zullen uiterlijk op 2 oktober de aanwezigen bevestigen. We vragen een bijdrage van €15,- per persoon voor het diner (incl drankjes). Het diner vindt plaats in Amsterdam, vanaf 19:00 uur. Vanwege het feit dat de stemmers uit de secties camera, montage, geluid en muziek in de eerste ronde binnen zowel speelfilm als lange documentaire stemmen, roepen we vooral ook leden uit die secties op om te komen meepraten.